Sản phẩm

Thép Công Cụ » Schmiedewerke Groditz » Thép công cụ khuôn nhựa

Thép công cụ cho khuôn nhựa XPM 
 

 

Schmiedewerke
 Gröditz
Tương đương Độ cứng Độ bóng Đặc tính Ứng dụng
XPM P20HH / PAC5000 / HPM-Magic / Nimax - Độ cứng sẵn ~ 40HRC #5,000 - Độ cứng, độ bóng cao hơn 1.2738
- Dễ đánh bóng, tạo hoa văn tốt
- Khả năng dẫn nhiệt cao
- Có khả năng thấm Nitơ hoặc mạ Crôm
- Kích thước dày hơn 400mm
- Khuôn nhựa kích thước lớn, yêu cầu độ bóng cao, tạo hoa văn tốt như: khuôn vỏ mặt sau Tivi, vỏ máy photocopy, nội ngoại thất xe ô tô như: cản xe, táp lô, táp pi, đèn xe ô tô (phần không trang trí)
- Khuôn nhựa yêu cầu độ bền cao

Back to Top