Sản phẩm

Thép Công Cụ » Schmiedewerke Groditz » Thép công cụ khuôn nhựa

Thép công cụ cho khuôn nhựa 1.2738

Schmiedewerke
 Gröditz
Tương đương
(thép 1.2738)
Độ cứng
(thép 1.2738)
Độ bóng
(thép 1.2738)
Đặc tính
(thép 1.2738)
Ứng dụng
(thép 1.2738)
1.2738 P20 + Ni / PX5-N / 718HHH - Độ cứng sẵn ~ 30HRC #3,000 - Độ cứng, độ bóng đồng đều hơn 1.2311
- Dễ gia công, dễ đánh bóng, tạo hoa văn đơn giản
- Độ dẻo cao
- Có khả năng thấm Nitơ hoặc mạ Crôm
- Kích thước dày hơn 400mm
- Khuôn nhựa kích thước vừa và lớn như: vỏ mặt sau Tivi, vỏ máy photocopy, thùng rác, cản xe, táp lô, táp pi trên ô tô

Back to Top