Sản phẩm

Thép Công Cụ » Schmiedewerke Groditz » Thép công cụ khuôn nhựa

Thép công cụ cho khuôn nhựa 1.2316

Schmiedewerke
 Gröditz
Tương đương Độ cứng Độ bóng Đặc tính Ứng dụng
1.2316 SCS 2 / M300 - Độ cứng sẵn: ~30HRC  #3,000  - Chống rỉ cao hơn 1.2083
- Dễ đánh bóng
- Có khả năng thấm Nitơ
- Kích thước dày tối đa 500mm
- Khuôn nhựa yêu cầu khả năng chịu ăn mòn cao như: PC, PVC, POM.

Back to Top