Sản phẩm

Thép Công Cụ » Schmiedewerke Groditz » Thép công cụ khuôn nhựa

Thép công cụ cho khuôn nhựa 1.2311 
  

Schmiedewerke
 Gröditz
Tương đương Độ cứng Độ bóng Đặc tính Ứng dụng
1.2311 P20 / PX-4 / HPM7 - Độ cứng sẵn ~ 30HRC #2,000 - Dễ gia công
- Độ dẻo cao
- Có khả năng thấm Nitơ hoặc mạ Crôm
- Kích thước dày tối đa 400mm 
- Vỏ khuôn
- Khuôn nhựa kích thước nhỏ và vừa, không yêu cầu độ bóng

Back to Top