Sản phẩm

Thép Công Cụ » Schmiedewerke Groditz » Thép công cụ khuôn nhựa

Thép công cụ cho khuôn nhựa 1.2085 
Schmiedewerke
 Gröditz
Tương đương Độ cứng Độ bóng Đặc tính Ứng dụng
1.2085 AISI 420J2+S / Ramax HH / G-Star / HPM77 - Độ cứng sẵn ~ 30HRC              -   - Chống rỉ cao hơn 1.2083
- Dễ gia công, không yêu cầu độ bóng
- Có khả năng thấm Nitơ
- Kích thước dày tối đa 600mm
- Vỏ khuôn, lõi khuôn yêu cầu chống rỉ cao và không yêu cầu độ bóng

Back to Top