Sản phẩm

Dịch vụ Nhiệt luyện » Dịch vụ » Thấm Nitơ Chân Không

 Thấm ni tơ: là quy trình giữ sản phẩm trong môi trường giàu Nitơ trong khi được nung nóng đến nhiệt độ khoảng 500 độ C. Quá trình này giúp sản phẩm giúp độ cứng bề mặt tăng cao (làm phân tử Nitơ khuếch tán vào về mặt kim loại và giúp bề mặt sản phẩm cứng hơn và chịu mài mòn tốt)

Back to Top