Sản phẩm

Dịch vụ Nhiệt luyện » Dịch vụ » Nhiệt luyện chân không

 Nhiệt luyện là quá trình làm nóng và làm nguội thép có kiểm soát, nhằm đạt được một hoặc một số thay đổi đặc tính có lợi của nguyên liệu theo mong muốn. Một số loại nhiệt luyện thông thường như:

- Ủ (Annealing) là quá trình đảo ngược của quá trình làm cứng nguyên liệu, bằng cách nung nóng nguyên liệu đến nhiệt độ nhất định và duy trì trong khoảng thời gian vừa đủ, sau đó làm nguội chậm cùng lò để làm giảm độ cứng, tăng độ dẻo giúp nguyên liệu dễ gia công hơn.

- Tôi (Quenching) là quá trình nung nóng nguyên liệu đến nhiệt độ tới hạn, cấu trúc bên trong nguyên liệu biến thành tổ chức Austenite sau đó làm nguội nhanh để biến đổi thành tổ chức Martensite, làm cho thép cứng chắc hơn mà không làm thay đổi hình dạng.

- Ram (Tempering) là phương pháp nhiệt luyện bằng cách nung nóng nguyên liệu đến nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ tới hạn, và được giữ trong một thời gian vừa đủ. Điều chỉnh độ cứng của nguyên liệu từ quá trình làm cứng, khử bỏ lượng Austenite còn dư trong quá trình Tôi và khử ứng suất. Nhiệt độ ram càng cao thì độ cứng càng giảm và độ dẻo càng tăng.

Back to Top