Sản phẩm

Dịch vụ Nhiệt luyện » Dịch vụ » Khử ứng suất

 Khử ứng suất: sản phẩm sau quá trình gia công hoặc khuôn sau quá trình sản suất sẽ tồn tại những ứng xuất trong bản thân sản phẩm (hoặc khuôn), do đó cần khử lượng ứng suất dư đi bằng cách gia nhiệt đến dưới nhiệt độ đã Ram và giữ một khoảng thời gian nhất định.

Back to Top