Giới thiệu » Pro-Vision

gioi-thieu-1

Nguồn lực của chúng tôi
Số lượng công nhân viên : 60
Máy cắt lưỡi cưa      : 11
Máy phay : 04
Máy phay 2 đầu : 02
Máy mài : 02
Máy mài quay : 01
Lò nhiệt luyện   : 044 Thép công cụ

Chúng tôi cung cấp mọi loại thép công cụ để làm khuôn mẫu của nhiều ngành công nghiệp khác nhau như Thép công cụ gia công nguội, Thép công cụ gia công nóng, Thép công cụ làm khuôn nhựa.

gioi-thieu-2 Gia công cắt

Chúng tôi đáp ứng mọi loại kích thước theo yêu cầu của khách hàng với kích thước các chiều dày, rộng, dài với nhiều loại máy cắt đa dạng của chúng tôi.

gioi-thieu-3 Gia công phay

Với nhiều loại máy phay đa dạng, đặc biệt là máy phay 2 đầu của chúng tôi, chúng tôi có thể đáp ứng mọi nhu cầu về gia công phay, như phay 2 mặt, 4 mặt, 6 mặt với dung sai xuống tới 0.02 mm


gioi-thieu-4
Gia công mài

Chúng tôi có thể cung cấp những sản phẩm sau gia công mài với bề mặt bóng theo yêu cầu của khách hàng.

gioi-thieu-5
 
 Dịch vụ nhiệt luyện

 Chúng tôi cung cấp dịch vụ nhiệt luyện chuyên nghiệp cho nhiều loại thép đa dạng và đảm bảo độ cứng và chất lượng của thép với quy trình quản lí chất lượng của chúng tôi

 

Back to Top