Giới thiệu » Pro-Vision

Nguồn lực của chúng tôi
Số lượng công nhân viên : 60
Máy cắt lưỡi cưa      : 11
Máy phay : 04
Máy phay 2 đầu : 02
Máy mài : 02
Máy mài quay : 01
Lò nhiệt luyện   : 07

4 Thép công cụ

Chúng tôi cung cấp mọi loại thép công cụ để làm khuôn mẫu của nhiều ngành công nghiệp khác nhau như

Thép Hitachi - Nhật Bản: 
- Thép công cụ gia công nguội: SLD (SKD11), SLD-MAGIC (SKD11 cải tiến), SGT (SKS3), YCS3 (SKS93)…
- Thép công cụ gia công nóng: DAC (SKD61), DAC-MAGIC (SKD61 cải tiến), FDAC (DAC có độ cứng sẵn)
- Thép công cụ làm khuôn nhựa: HPM7 (P20), CENA-G, CENA-V (NAK80), HPM37 (SUS420j2, S-star), HPM31….
- Thép gió: YXM1 (SKH51), HAP40 (SKH40),...

Thép Grodizt - Đức:
- Thép gia công nguội: 1.2379 (SKD11)
-Thép gia công nóng: 1.2344 (SKD61), 1.2714 (SKT4)
- Théo gia công khuôn nhựa: 1.2311 (P20), XPM (NAK55), GEST 80 VIC (NAK80), 1.2083 (S-star), 1.2085, 1.2316…

gioi-thieu-2 Gia công cắt

Chúng tôi đáp ứng mọi loại kích thước theo yêu cầu của khách hàng với kích thước các chiều dày, rộng, dài với nhiều loại máy cắt đa dạng của chúng tôi.

gioi-thieu-3 Gia công phay

Với nhiều loại máy phay đa dạng, đặc biệt là máy phay 2 đầu , chúng tôi có thể đáp ứng mọi nhu cầu về gia công phay, như phay 2 mặt, 4 mặt, 6 mặt với dung sai xuống tới 0.05 - 0.1 mm


gioi-thieu-4
Gia công mài

Chúng tôi có thể cung cấp những sản phẩm sau gia công mài với bề mặt bóng theo yêu cầu của khách hàng, dung sai tới 0.02mm

gioi-thieu-5
 
 Dịch vụ nhiệt luyện

 Chúng tôi cung cấp dịch vụ nhiệt luyện chuyên nghiệp cho nhiều loại thép đa dạng và đảm bảo độ cứng và chất lượng của thép với quy trình quản lí chất lượng của chúng tôi và Hitachi

 

Back to Top