Sản phẩm

Heat Treatment Service » Services » Oxidizing

Nhuộm đen – oxi hóa bề mặt: Phủ một lớp hóa chất lên bề mặt sản phẩm nhằm chống rỉ.

Back to Top