Contact us/Quotation » Contact us

PRO-VISION SPECIAL STEEL JOIN STOCK COMPANY

icon-home Dong Nai Factory
  Road 11 AMATA IZ, Bien Hoa, Dong Nai.
icon-phone (84-2513) 936607-09
icon-fax (84-2513) 936610
icon-email dongnai@pro-visionsteel.com.vn


icon-home Ha Noi Branch (Noi Bai Factory)
Lot 81.Noi Bai IZ, Mai Đình, Soc Son, Ha Noi.
icon-phone (84-24) 35824871 - Hotline: Mr Cường - 0915341049
icon-fax (84-24)35824872
icon-email noibai@pro-visionsteel.com.vn


Nội dung liên hệ
Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới: (bạn cần phải điền đầy đủ những thông tin có dấu *)
*
*
*
*
*
*
Back to Top