Trang 1 trên 1

Cataloge Thép SLD-Magic (SKD11-Improved) của Hitachi - Japan

Đã gửi: T.Ba Tháng 8 04, 2015 4:11 am
gửi bởi provision
Gửi Các bạn Catalog thép Cataloge Thép SLD-Magic (SKD11-Improved) mới nhất của Hitachi - Japan

Các bạn có thể down trực tiếp tại website của Pro-Vision tại link bên dưới nhé.

Link: http://pro-visionsteel.com.vn/vi-vn/san ... oi-13.html

SLD-MAGIC (1).jpg
SLD-MAGIC (1).jpg (153.57 KiB) Đã xem 12078 lần

SLD-MAGIC (2).jpg
SLD-MAGIC (2).jpg (167.46 KiB) Đã xem 12078 lần

SLD-MAGIC (3).jpg
SLD-MAGIC (3).jpg (152.4 KiB) Đã xem 12078 lần

SLD-MAGIC (4).jpg
SLD-MAGIC (4).jpg (113.25 KiB) Đã xem 12078 lần

SLD-MAGIC (5).jpg
SLD-MAGIC (5).jpg (142.48 KiB) Đã xem 12078 lần

SLD-MAGIC (6).jpg
SLD-MAGIC (6).jpg (122.04 KiB) Đã xem 12078 lần

SLD-MAGIC (7).jpg
SLD-MAGIC (7).jpg (115.07 KiB) Đã xem 12078 lần

SLD-MAGIC (8).jpg
SLD-MAGIC (8).jpg (116.07 KiB) Đã xem 12078 lần

SLD-MAGIC (9).jpg
SLD-MAGIC (9).jpg (172.11 KiB) Đã xem 12078 lần

SLD-MAGIC (10).jpg
SLD-MAGIC (10).jpg (145.88 KiB) Đã xem 12078 lần