Trang 1 trên 1

Cataloge Thép DAC-Magic (SKD61-Improved) của Hitachi - Japan

Đã gửi: T.Ba Tháng 8 04, 2015 3:57 am
gửi bởi provision
Gửi Các bạn Catalog thép Cataloge Thép DAC-Magic (SKD61-Improved) mới nhất của Hitachi - Japan

Các bạn có thể down trực tiếp tại website của Pro-Vision tại link bên dưới nhé.

Link: http://pro-visionsteel.com.vn/vi-vn/san ... ng-14.html

DAC-MAGIC (1).jpg
DAC-MAGIC (1).jpg (212.99 KiB) Đã xem 11311 lần

DAC-MAGIC (2).jpg
DAC-MAGIC (2).jpg (236.68 KiB) Đã xem 11311 lần

DAC-MAGIC (3).jpg
DAC-MAGIC (3).jpg (224.56 KiB) Đã xem 11311 lần

DAC-MAGIC (4).jpg
DAC-MAGIC (4).jpg (249.19 KiB) Đã xem 11311 lần